پخش زنده کربلای معلی

پخش زنده کربلای معلی
پخش زنده کربلای معلی

حرم حضرت عباس علیه السلام

98afc430-28bd-4d4c-99d1-75dfe20685df

پخش زنده بین الحرمین شریفین

ffaece1f-fcd9-4de8-b0d8-504c6b079667

صحن حضرت عباس علیه السلام

پخش زنده کربلای معلی - صحن حضرت عباس علیه السلام
پخش زنده کربلای معلی - صحن حضرت عباس علیه السلام