«مجتبی ایزدی» سرپرست مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما شد

 606 کل نمایش,  1 نمایش امروز

تلویدیو: مجتبی ایزدی به سمت «سرپرست مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما» منصوب شد. به گزارش تلویدیو، حمید شاه آبادی معاون سیما در حکمی مجتبی ایزدی را به سمت «سرپرست مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما» منصوب کرد. در حکم معاون سیما خطاب به مجتبی ایزدی آمده است: «ماموریت آن مجموعه عبارت از پژوهش بنیادی، کاربردی و برنامه ای تلویزیونی، سیاست گذاری و برنامه ریزی محتوایی، نظارت، ارزیابی و ارزشیابی برنامه ها، شبکه ها و مراکز تولیدی است. طراحی و تدوین «منظومه گفتمانی مدیریت پیام سیما»، تدوین سیاست های محتوایی برنامه های سیما، فرایند بررسی و تطبیق طرح برنامه های تلویزیونی با برنامه مصوب و صدور مجوز تولید، ارزیابی مستمر و منظم برنامه های سیما، ارزشیابی عملکرد شبکه ها و بازتولید گزارش های مراجع نظارتی درون و برون سازمانی و ارائه نتایج به همراه راهکارهای لازم به معاونت و شبکه ها و مراکز مربوطه، نظارت و ارزیابی برنامه های زنده شبکه ها از اهم وظایف «مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما» عنوان شده است. معاون سیما همچنین در این حکم از خدمات ارزشمند سیدجواد مرادی در طول مدت زمان تصدی آن مرکز تشکر و قدردانی کرده است. مجتبی ایزدی دانش آموخته مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی و هم اکنون مدیر شبکه رادیویی قرآن است. وی همچنین سابقه مدیرکلی ارزیابی و عملکرد و ساختار و تشکیلات سازمان صداوسیما، قائم مقامی شبکه قرآن سیما و دبیری شورای قرآن و معارف معاونت صدا را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

بازدیدها: 0

نظرات 0 در انتظار بررسی 0 تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.