آثار «فریدون جیرانی» به «نقد سینما» می رود

بازدیدها: 0

تلویدیو: برنامه تلویزیونی «نقد سینما» روز جمعه سوم
بهمن به واکاوی و بررسی سینمای بدنه با نگاهی به آثار فریدون جیرانی
می پردازد.

نظرات 0 در انتظار بررسی 0 تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.