اگر چه توهین در همه حال مذموم است، اما دوران بزن در رو تمام شده است جناب وزیر!

بازدیدها: 0

تلویدیو: یک کارشناس فرهنگ و رسانه در پاسخ به واکنش
سراسیمه وزیر ارشاد نسبت به اظهار نظر صورت گرفته در یک برنامه
تلویزیونی گفت: اگر چه توهین در همه حال مذموم است، اما دوران بزن در
رو تمام شده است جناب وزیر!

نظرات 0 در انتظار بررسی 0 تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.