الوند: ضرر اصلی فیلمسوزی در سینما مستقیماً متوجه سینماگران مستقل و بخش خصوصی می شود/ گویا دوره فیلم های درام و جدی به سرآمده!

تلویدیو: سیروس الوند کارگردان سینما در خصوص انبوه فیلم های پشت پرده و راهکار برون رفت از فیلمسوزی در سینما گفت: ضرر اصلی فیلمسوزی در سینما مستقیماً متوجه سینماگران مستقل و بخش خصوصی می شود و قطعاً کسانی که با بودجه ها و رانت ها مبادرت به تولید فیلم می کنند در این وانفسا هیچ دغدغه ای ندارند و ضرری متوجه شان نمی شود.

بازدیدها: 0

نظرات 0 در انتظار بررسی 0 تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.