اعضای شوراهای پروانه ساخت و نمایش «آثار غیرسینمایی» منصوب شدند

 158 کل نمایش,  1 نمایش امروز

تلویدیو: طی احکام جداگانه ای از سوی رئیس سازمان سینمایی، هفت عضو شورای پروانه ساخت آثارغیرسینمایی و شورای پروانه نمایش آثارغیرسینمایی منصوب شدند.

بازدیدها: 0

نظرات 0 در انتظار بررسی 0 تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.