فلاح پور: چابک سازی و تجمیع نهادهای ناکارآمد تابعه سازمان سینمایی امری ضروری است/ آقای خزاعی دکان باندهای مافیایی را تخته کنید

تلویدیو: اسماعیل فلاح پور کارگردان سینما گفت: چابک سازی و تجمیع نهادهای ناکارآمد تابعه سازمان سینمایی در ذیل این نهاد امری ضروری است البته متأسفانه ساختار کلی کشور از اساس غلط است و این مسأله تنها مربوط به سازمان سینمایی نمی شود و ما در ذیل بسیاری از سازمان ها و ارگان ها شاهد نهادهایی هستیم که تنها بودجه های بیت المال را می بلعند و دستاوردی هم ندارند.

بازدیدها: 0

نظرات 0 در انتظار بررسی 0 تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.