وقتی یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان از بودجه «فارابی» صرف یک فیلم ضعیف می شود!

تلویدیو: فیلم به شدت ضعیف و ما قبل سینمای «افسانه بناسان و غول چراغ جادو» در خانه جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان به نمایش درآمد. فیلمی که بنابر آمار رسمی منتشر شده توانسته تا یک میلیاردو هشتصد میلیون تومان از بنیاد فارابی دریافت نماید.

بازدیدها: 0

نظرات 0 در انتظار بررسی 0 تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.