شرف الدین: دولت انقلابی سیزدهم باید با توجه به مضامین دینی و استراتژیک در سینما ابتذال مفرط و وادادگی مدیران سابق در مقابل جریان لیبرالیسم را از بین ببرد

تلویدیو: محمدرضا شرف الدین تهیه کننده سینما در خصوص لزوم توجه به راهپیمایی عظیم اربعین حسینی (ع) در سینما و تلویزیون گفت: بی تردید پرداختن به موضوع بی نظیری همچون راهپیمایی حماسی اربعین حسینی (ع) بسیار مهم است اما متأسفانه این اتفاق بزرگ همواره توسط مدیران فرهنگی و سینمایی قبلی نادیده گرفته شده و ما امروزه امیدواریم دولت انقلابی سیزدهم با توجه به مضامین دینی و استراتژیک در سینما ابتذال مفرط و وادادگی مدیران سابق در مقابل جریان لیبرالیسم را از بین ببرد.

بازدیدها: 0

نظرات 0 در انتظار بررسی 0 تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.