اقبال عمومی به پلتفرم‌ها بیشتر از سینماهاست/قاچاق فیلم همیشه معضل سینمای ما بوده و هست!

 417 کل نمایش,  3 نمایش امروز

تلویدیو: کارگردان فیلم سینمایی «تک‌خال» گفت: در شرایطی که اوضاع اقتصادی سختی بر جامعه و بر همه اصناف از جمله سینما حاکم است و برآورد ساخت فیلم‌ها متاثر از این شرایط نابسامان است و موج تغییر کاربری در سینمادارها بیش از همیشه براه افتاده، بهتر است از ترکیب فیلمسازی مساوی است با ریسک استفاده کنیم تا همراه با ریسک.

بازدیدها: 0

نظرات 0 در انتظار بررسی 0 تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.