از تأکید بر رفتار دیکتاتورمآبانه مدیران خانه سینما و باندبازی در این نهاد تا انتقاد از بی تدبیری مسئولان سینمایی برای رفع نیازهای معیشتی هنرمندان

 366 کل نمایش,  2 نمایش امروز

تلویدیو: تعدادی از اهالی سینما در خصوص ۸ سال فقدان خدمات صنفی به سینماگران در دولت تدبیر و امید که با شوآف بازگشایی خانه سینما در سال ۱۳۹۲ همراه بود تأکید کردند: سینماگرانی که با اشتیاق در انتظار بازگشایی خانه سینما بودند امروز از بازگشایی این نهاد پشیمان شده اند و با خود می گویند کاش هرگز این خانه بازگشایی نمی شد چرا که مدیران خانه سینما با رفتار دیکتاتورمآبانه حدود اختیارات صنوف را سلب کرده و این نهاد را به ویرانه بدل کرده اند؛ این دسته از سینماگران متذکر شدند: اغلب اهالی سینما در بیکاری، فقر مطلق و استیصال به سر می برند اما خانه سینما مکانی برای ارتزاق گعده ای خاص است و به اصناف سینمایی تعلق ندارد!

بازدیدها: 0

نظرات 0 در انتظار بررسی 0 تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.