مستغاثی: خانه سینما در طول حیات خود به جای تلاش برای احقاق حقوق اصناف، بیشتر درگیر ماجراجویی های سیاسی بود!/ آپارتاید صنفی همیشه در این نهاد وجود داشته و دارد!

 307 کل نمایش,  1 نمایش امروز

تلویدیو: سعید مستغاثی رئیس پیشین انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران در خصوص ۸ سال فقدان خدمات صنفی به سینماگران در دولت تدبیر و امید که با شوآف بازگشایی خانه سینما در سال ۱۳۹۲ همراه بود گفت: خانه سینما در طول حیات خود به جای تلاش برای احقاق حقوق اصناف، بیشتر درگیر ماجراجویی های سیاسی و بیانیه دادن های حزبی بود! این نهاد هیچ گاه از حقوق سینماگران دفاع نکرد، بحث تعاونی مسکن سینماگران را جدی نگرفت و تدبیری برای تأمین امنیت شغلی و بیمه بیکاری نداشت.

بازدیدها: 0

نظرات 0 در انتظار بررسی 0 تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.