1080p ,720p , 480p

داستان سریال آقازاده (اقازاده) درباره حامد است که در شب عروسی اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می شود…

توجه کنید که قسمت های ۹ و ۱۰ باهمدیگر درج شده اند .

تعداد قسمت ها : 22
لینکهای دانلود
دانلود سریال آقازاده - قسمت 1
دانلود سریال آقازاده - قسمت 2
دانلود سریال آقازاده - قسمت 3
دانلود سریال آقازاده - قسمت 4
دانلود سریال آقازاده - قسمت 5
دانلود سریال آقازاده - قسمت 6
دانلود سریال آقازاده - قسمت 7
دانلود سریال آقازاده - قسمت 8
دانلود سریال آقازاده - قسمت 10
دانلود سریال آقازاده - قسمت 11
دانلود سریال آقازاده - قسمت 12
دانلود سریال آقازاده - قسمت 13
دانلود سریال آقازاده - قسمت 14
دانلود سریال آقازاده - قسمت 15
دانلود سریال آقازاده - قسمت 16
دانلود سریال آقازاده - قسمت 17
دانلود سریال آقازاده - قسمت 18
دانلود سریال آقازاده - قسمت 19
دانلود سریال آقازاده - قسمت 20
دانلود سریال آقازاده - قسمت 21
دانلود سریال آقازاده - قسمت 22
دیدگاه های آقازاده
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.