کوشکی: طی سال های اخیر شاهد انحطاط هنر و ارزش های انسانی و فرهنگی و قربانی شدن آن ها در مسلخ پول های کثیف بودیم/ تنها تصویر محبوب سینما خانواده های به بن بست رسیده و معتادند!

 302 کل نمایش,  3 نمایش امروز

تلویدیو: محمدصادق کوشکی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و کارشناس فرهنگی گفت: اصل اساسی فرهنگ و هنر در دولت آقای روحانی هیچ گاه اولویت نداشت به همین علت سینما هم در این سال ها به قهقرا و حاشیه رفت؛ ما طی سال های اخیر شاهد انحطاط هنر و ارزش های انسانی و فرهنگی و قربانی شدن آن ها در مسلخ پول های کثیف بودیم، از سوی دیگر بخش های افراطی جناح اصلاحات آمدند و به شکل افراطی نگاه ابزاری به سینما کردند تا این هنر-صنعت در خدمت قدرت طلبی شان قرار گیرد.

بازدیدها: 0

نظرات 0 در انتظار بررسی 0 تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.