لشگری قوچانی: افزایش بی رویه نرخ کالاهای فرهنگی به حوزه فرهنگ و هنر لطمات جدی وارد می کند/ امروزه نیازمند تولیدات فرهنگی هستیم نه تولیداتی برای سرگرمی!

 307 کل نمایش,  2 نمایش امروز

تلویدیو: منصور لشگری قوچانی تهیه کننده سینما در خصوص افزایش بی رویه نرخ بلیت سینماها و حق اشتراک پلتفرم ها که با انتقادات گسترده ای از سوی مردم و سینماگران روبرو شده گفت: افزایش بی رویه نرخ کالاهای فرهنگی به حوزه فرهنگ و هنر لطمات جدی وارد می کند؛ طبقات متوسط اصلی ترین قشری هستند که از این اتفاق لطمه می بینند چرا که توان پرداخت مبالغ گزاف برای تأمین کالای فرهنگی را ندارند و به ناچار این کالا را از سبد خانوار حذف می کنند.

بازدیدها: 0

نظرات 0 در انتظار بررسی 0 تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.