توفان، جوانی روستایی، به جای عمویش چند روزی سرایدار یک باغ میشود.در یک شب بارانی، به تدریج عروسک های مختلفی از سقنقور گرفته تا اسی گونزالس، مادر فولادزره، یه کتی، سامانتا و فردی به این تصور که باغ، خانه مادربزرگ است به آنجا پناه می برند

لینکهای دانلود
دانلود فیلم در به درها
دیدگاه های فیلم در به درها
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.