دلدم: در ۸ سال گذشته سینمای استراتژیک به محاق رفت، افراد بی سواد و پولشویان با رانت وارد سینما شدند و مدیران سینمایی دهه ۶۰ در پشت پرده اداره سینما را در دست گرفتند!

 386 کل نمایش,  3 نمایش امروز

تلویدیو: صالح دلدم کارگردان و فعال رسانه ای در خصوص ۸ سال عملکرد دولت روحانی در حوزه سینما و انتظارات از رئیس جمهور آینده گفت: در ۸ سال گذشته سینمای استراتژیک به محاق رفت، افراد بی سواد و پولشویان با رانت وارد سینما شدند و مدیران سینمایی دهه ۶۰ در پشت پرده اداره سینما را در دست گرفتند؛ ما در این سال ها شاهد باندبازی و رانت خواری هایی بودیم که باعث و بانی اصلی آن ها مدیرانی بودند که مدعی تدبیر و امید بودند اما در عین بی تدبیری ناامیدی را برای هنرمندان به وجود آوردند به نحوی که در این سال ها تنها تیم های خاصی توانستند فیلم بسازند و آثارشان را اکران کنند و دست بقیه هنرمندان به شدت خالی بود!

بازدیدها: 0

نظرات 0 در انتظار بررسی 0 تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.