در حال مشاهده : اخبار روز سینما

حرف من به آقای رئیسی این است که لطفا ما را به همان سینمای دهه ۱۳۶۰ برگردانید!

حرف من به آقای رئیسی این است که لطفا ما را به همان سینمای دهه ۱۳۶۰ برگردانید!

ادامه مطلب
مهمترین سکانس «زندگی میان پرچم‌های جنگی» همان سکانس دیدار ما با چند داعشی فرانسوی در زندان مخفی طالبان است

مهمترین سکانس «زندگی میان پرچم‌های جنگی» همان سکانس دیدار ما با چند داعشی فرانسوی در زندان مخفی طالبان است

ادامه مطلب
اقبال عمومی به پلتفرم‌ها بیشتر از سینماهاست/قاچاق فیلم همیشه معضل سینمای ما بوده و هست!

اقبال عمومی به پلتفرم‌ها بیشتر از سینماهاست/قاچاق فیلم همیشه معضل سینمای ما بوده و هست!

ادامه مطلب
حضور قدرتمند «فاکس نیشن» به عرصه «نمایش آنلاین»

حضور قدرتمند «فاکس نیشن» به عرصه «نمایش آنلاین»

ادامه مطلب
با توجه به میزان دستمزدی که در شبکه نمایش خانگی به بازیگر می‌پردازند دستمزدها در تلویزیون شوخی است

با توجه به میزان دستمزدی که در شبکه نمایش خانگی به بازیگر می‌پردازند دستمزدها در تلویزیون شوخی است

ادامه مطلب
قطعی شدن همکاری «تام هنکس» و «وس آندرسون»

قطعی شدن همکاری «تام هنکس» و «وس آندرسون»

ادامه مطلب
افت فروش «بیوه سیاه» در گیشه

افت فروش «بیوه سیاه» در گیشه

ادامه مطلب
ترویج خودکشی به شیوه «خط فرضی» مقبول «جشنواره فیلم زنان بیروت» افتاد

ترویج خودکشی به شیوه «خط فرضی» مقبول «جشنواره فیلم زنان بیروت» افتاد

ادامه مطلب
ممیزی «حق مردم» است و نمی‌توان هرچیزی را ساخت و از تلویزیون پخش کرد

ممیزی «حق مردم» است و نمی‌توان هرچیزی را ساخت و از تلویزیون پخش کرد

ادامه مطلب
معرفی یکی از پادوهای ایرانی «سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا» با «گرایش سینمایی»!

معرفی یکی از پادوهای ایرانی «سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا» با «گرایش سینمایی»!

ادامه مطلب